Duyurular

KİŞİYE ÖZEL GEN TESTLERİ

Günümüz insanı sağlığına önem vermektedir. Sağlığını korumak, geliştirmek ve daha sağlıklı yaşamak için hep girişimlerde bulunmakla birlikte, ülkemizde yaşanan kafa karışıklığının aynısı tüm dünyada yaşanmaktadır. Sağlık, ilgi çekici bir konu olduğu için medya kuruluşları tıp mesleği dışındaki medyatik insanları da kullanarak insanlarımızı doğru-yanlış bilgilerle bombardımana uğratmaktadır.
Bursa’da sağlık sektöründe hep yeniliklerin takipçisi olarak, bu sefer de halkımızın daha sağlıklı olması ve sağlığını koruması adına yeni bir yaşam tarzı fırsatı sunacağız. Kişinin genetik yapısı hakkında bilgilendirilmesi, kişiye özel bir çeşit sağlık kitapçığının kendine sunulması ile yaşam ve sağlık konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Kendine özel biyoenformatik değerlendirme raporu alan kişi, sağlıklı (hastalıksızlık hali), uzun ömürlü, enerjik ve güçlü olma; kaliteli yaşam ve üstün bir hizmet alma ayrıcalığına sahip olacaktır. Bu hizmet Hacettepe Üniversitesi ile birlikte GENAR Toplum Sağlığı GENOM Bilim Araştırmaları Merkezinde geliştirilmiş, Avrupa’da sağlık komisyonu tarafından Avrupa’daki en iyi uygulama seçilmiş, Kasım 2014 sonunda G-20 ülkelerindeki en dikkat çekici proje olarak değerlendirilmiştir. ” GENTEST” bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek üründür. Bizim işbirliğimiz ise bu ürünün sahibi ve proje yöneticisi, bu alanda Türkiye’deki ilk ve tek kitabın (SESSİZ DEVRİM) yazarı olan Dr. Serdar Savaş Bey ile olmuştur. Büyük destekleri sayesinde ,Türkiye insanları ve koşulları için geliştirilmiş bu hizmeti Bursa’mızın hizmetine sunmaktan son derece mutluyuz.
Sayın hocam Dr. Serdar Savaş’ın deyimiyle GENTEST, bireyi bütün yönleriyle, ‘Kişiye Özel Tıp’ anlayışı çerçevesinde ele alır; tüm değerlendirmelerini, tespitlerini ve önerilerini tamamen kişiye özel olarak yapar. GENTEST’in temel anlayışı her insanın benzersiz ve biricik olduğudur. Bugüne kadar insan sağlığı için iyi olan ve olmayan şeyler sanki herkes için geçerliymiş gibi bir anlayış vardı. “Bana iyi gelen sana da iyi gelir” diye düşünülüyordu. Kimi zaman bu doğru olsa da, bilimsel gelişmeler bunun genel geçer bir kural olmadığını gösterdi.
Bugün modern tıp olarak tanımladığımız bilim evrenindeki yaklaşımlar toplum ortalamalarına göre yapılmaktadır. Dünya çapında uygulanan araştırmalar göstermiştir ki, tıbbi uygulamalar üç kişiden birinde iyi sonuç verirken, birinde hastayı daha kötüye götürmekte, bir diğerinde ise etki gösterme- mektedir. Neden? Çünkü birbirimizden farklıyız. Aynen ceket, pantolon ölçüsünde olduğu gibi sağlık özelliklerimiz açısından da farklıyız. Bu farklılık nereden kaynaklanıyor? GENETİK ÖZELLİKLERİMİZDEN.
Ülkemizde 35 yaşını geçmiş bir kişinin aşağıda sayılan tıbbi durumlardan birisine yakalanma riski % 90’ın üzerindedir.
 Kalp krizleri-koroner damar hastalığı
 Beyin damar hastalıkları
 Hipertansiyon
 Yüksek kolesterol, trigliserid
 Yüksek homosistein
 Diyabet
 İnsülin direnci
 Metabolik sendrom
 Obezite
 Osteoporoz
 Akciğer kanseri
 Meme kanseri
 Kalın bağırsak kanseri
 Prostat kanseri
 Mide kanseri
GENTEST ile bu hastalıklara yakalanma risklerini çok önemli ölçüde azaltmak mümkündür.
45 yaşını geçmiş bir kişinin aşağıdaki belirtilerden en az birine sahip olması çok yüksek bir olasılıktır.
 Halsizlik
 Baş ağrısı
 Unutkanlık
 Dikkatini toplayamama
 Nabız hızında artma
 Efor kapasitesinde düşme
 Kramplar
 Çabuk sinirlenme
 Uyku bozuklukları
 Cinsel isteksizlik, cinsel faaliyet bozuklukları
 Karın bölgesinde, kalçalarda yağlanma
 Nedensiz keyifsizlik
 Yaşam enerjisinde düşüklük

GENTEST ile bu belirtilerden çok büyük ölçüde kurtulmak mümkündür. GENTEST ve BİYOTIP işbirliği ile Bursa’da insanlarımız daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürecek.


Nezihi BURDURLU
Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı