İç kalite kontrolü; içerdiği test analit miktarı bilinen ticari kontrol serumlarının, laboratuvar otoanalizörlerinde tıpkı hasta numunesi gibi çalışılması ve elde edilen sonuçlarındaha sonradan kontrol serumunun içindeki test analitlerinin konsantrasyonlarıyla kıyaslanmasıdır.

Bu uygulama ile, laboratuvarda kullanılan cihaz ve aletlerin, o testleri doğru ve güvenilir bir şekilde ölçüp ölçmediği değerlendirilir. İç kalite kontrolü ile, laboratuvar otoanalizörünün, pipet ve diğer aletlerinin doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Gün içinde tekrarlanan kalite kontrol çalışmaları; otomatik olarak WESTGARD çoklu kontrol kurallarıyla değerlendirilir. İç kalite kontrol uygulamaları, gerçek test değerini bulmayı, doğru sonuca ulaşmayı sağlayan, hataya izin vermeyen ve sürekli işleyen “denetim aracı” görevi görmektedir.