Panel Testlerimiz

ANEMİ PANELİ

Hemogram Üre azotu (BUN) Kreatinin Ferritin Vitamin B12 Folik asit Haptoglobin Kurşun Demir Demir bağlama kapasitesi G6PD (Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz) Pürivat Kinaz Hemoglobin elektroforezi

TÜMÖR MARKERLARI PANELİ

AFP CEA ß-HCG CA 15-3 CA 19-9 CA 125 CA 72-4 NMP-22 Tyroglobulin PSA,TOTAL PSA,SERBEST NSE (Nöron Spesifik Enolaz) Beta -2-Mikroglobulin

ROMATİZMA-OSTEOPOROZ PANELİ

RF CRP Ürik Asit ASO Anti-CCP Sedimentasyon hızı Anti-ds DNA ANA (FANA) EMA IgA (Endomysial Antikor ) C4 c-ANCA p-ANCA Anti-kardiyolipin IgG Anti-kardiyolipin IgM Lupus antikoagulanı Anti-Miyeloperoksidaz (Anti-MPO) Osteokalsin Kalsiyum Fosfor Kemik Alkali fosfataz (Ostase) Parathormon Hidroksiprolin

LİPİD - ATEROSKLEROZ PANELİ

Total Kolesterol LDL_Kolesterol HDL-Kolesterol VLDL Kolesterol Trigliserid Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B Lipoprotein (a) Homosistein

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

AST (SGOT) ALT (SGPT) Gama GT ALP Albümin Total Bilirübin Direkt Bilirübin İndirekt Bilirübin LDH Protrombin Zamanı

TİROİD PANELİ

T3 T4 FT3 FT4 TSH Neonatal TSH TBG (Tiroksin Binding Globulin) Tiroglobulin Anti-tiroglobulin antikoru (anti-Tg) Anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO) Anti-TSH reseptör antikoru (TRAK)

DİYABET PANELİ

Glukoz (açlık) Glukoz (tokluk:…..saat) OGTT (…..saatlik) İnsülin (açlık) İnsülin (tokluk C-peptid HbA1c Fruktozamin Mikroalbümin (idrar) Anti-İnsülin antikoru Adacık Hücre Antikoru

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

Üre Kreatinin Ürik asit Kreatinin Klerensi Glukoz Albümin Total Protein Sodyum Potasyum Klorür İdrar tam analizi İdrarda Protein (…..saatlik) Mikroalbüminüri

İNFERTİLİTE PANELİ

Estradiol (E2) FSH LH PRL Makroprolaktin Progesteron Testosteron SHBG Anti Sperm antikorları Spermiyogram

KARDİYAK RİSK PANELİ

AST LDH CK CK-MB Total Kolesterol HDL -Kolesterol LDL -Kolesterol VLDL- Kolesterol Trigliserit Apolipoprotein-A1 Apolipoprotein B Lipoprotein (a) Lipoprotein elektroforezi hs-CRP Homosistein

HEPATİT PANELİ

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc IgM Anti-HAV IgM Anti-HCV Anti-HBc Total HBeAg Anti-HBe Anti-HCV AFP FANA ASMA(Anti-Düz kas antikoru) Anti-LKM-1 AMA (Anti-Mitokondrial Antikorı) ANCA

KOLİT PANELİ

c-ANCA p-ANCA Anti Gliadin Antikoru IgA Anti Gliadin Antikoru IgG Anti-Transglutaminaz Ig A Anti-Transglutaminaz Ag G Prealbümin Gaita mikroskobisi Gaitada Gizli Kan

HİRSUTİSMUS / VİRİLİSMUS PANELİ

Testosteron Serbest Testosteron Androstendion DHEA-S SHBG 17 Alfa-hidroksiprogesteron

HİPERTANSİYON PANELİ

ACE (Angiotensin Converting Enzim) Aldosteron Angiotensin II VMA (24 saatlik idrar) Normetanefrin (24 saatlik idrar) Metanefrin (24 saatlik idrar-plazma) Kreatinin BUN Sodyum Potasyum Klorür İdrar tam analizi

ALERJİ PANELİ

Total IgE, İnhalennt allerjenler Gıda Alerjen Paneli Eozinofil katyonik protein (ECP) Spesifik IgE’ler ……… Total Eozinofil