Cihazlarımız

TAM OTOMATİK İMMÜNOASSAY CİHAZI

Saatte 85 analiz yapabilme kapasitesine sahip olan tam otomatik “Elecsys 2010” otoanaliz cihazı ile; Hormon, Tümör ve Serolojik belirteçler son derece hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmektedir. Numuneleri barkodlardan tanıyan cihaz; gerekli analizi yaptıktan sonra sonuçları otomasyon sisteminin güvenilirliği ile ekrana yansıtır. Böylelikle numune ismini yanlış girme, pipetleme hataları, ortam ısısının değişmesi gibi oluşabilecek riskler engellenmiş olur.

TAM OTOMATİK BİYOKİMYA VE IMMÜNOASSAY ANALİZÖRÜ

Laboratuvarımızda, biyokimya, spesifik protein ve ilaç analizleri için, dünya devi Roche firmasının ürettiği saatte 400 analiz çalışabilen tam otomatik Cobas Integra 400 biyokimya ve immünoassay cihazı kullanılmaktadır. Test sonuçlarında çok önemli yer tutan insan kaynaklı hatalar bu üstün cihazla tamamen engellenmekte olup doğru ve güvenilir sonuçlar almaktayız.

“SYSMEX KX 21N” TAM OTOMATİK HEMOGRAM CİHAZI

Tam kan sayımı (hemogram) sonuçlarını en doğru ve güvenilir şekilde veren Sysmex KX 21N cihazı ile eritrosit, lökosit ve trombosit sayıları ölçülmekte ve bu parametrelere ait indeks değerleri alınmaktadır. Bu cihazımız ile saatte 60 hastanın tam kan sayımı yapılabilmektedir.

“İMMULATE 1000” İMMÜNOASSAY CİHAZI

Birçok ilaç, hormon ve spesifik proteinleri ölçebilen İMMULATE 1000 İMMÜNOASSAY CİHAZI ile, özellikle Down Sendromu Tarama Testleri (ikili ve üçlü testler) çalışılmaktadır. Sonuçlar, özel bir yazılım programı PRİSCA ile birçok parametreye göre değerlendirilip, risk hesabı yapılarak raporlanmaktadır.

“HAMİLTON-THORNE” OTOMATİK SPERM ANALİZÖRÜ

Hamilton-Thorne marka sperm otoanalizörü ile sperm sayımı yapılmakta, boyalı preparatlardan kruger kriterlerine göre morfoloji sonuçları alınabilmektedir. Ayrıca spermac sperm boyası ile preparatlar boyanarak morfoloji ikinci kez deneyimli androloji ekibi tarafından incelenmekte ve rapor edilmektedir.

Ortho_clinical Vitros ECIQ

Ortho_clinical Vitros ECIQ otoanalizörü saatte 90 hasta sonucu rapor edebilen chemiluminesans metodla çalışan tam otomatik hormon cihazıdır. Barkod sistemli, AutoFlex sistemli bu üstün cihazla anemi paneli, tiroid testleri, TORCH grubu testler, üreme hormonları ve hepatit testleri gibi birçok parametreye güvenli bir şekilde bakıp doğru sonuçlar alıyoruz.