Testler
Laktat dehidrogenaz (LDH)
Laktat Dehidrogenaz (LDH), serum yada plazma
 
Hücre içinde yerleşmiş bir enzimdir. Vücutta pek çok dokuda özellikle böbrek, kalp, iskelet kası, beyin ve karaciğerde bulunur. Hücre hasarının olduğu tüm durumlarda düzeyi artar. (Karaciğer hastalıkları, miyokard infarktüsü, iskelet kas hasarı, böbrek hastalıkları).Pirüvatın laktata çevriminde görevli enzimdir. Kalp ve karaciğer hastalıklarının tanısında kullanılır.
 
Serum düzeyinin arttığı durumlar; Megaloblastik ve pernisiyöz anemi, yaygın kanserler, viral hepatit, şok, hipoksi, artmış hipertermi, siroz, tıkanma sarılığı, değişik tiplerdeki böbrek hastalıkları, iskelet kası hastalıkları, neoplastik hastalıklar, konjestif kalp yetmezliği, sitoplazma kaybı ile sonuçlanan hücresel hasarlar, myokard veya pulmoner enfarktüsler, lösemiler, hemolitik anemiler, viral olmayan hepatitler, orak hücreli anemiler, lenfoma, renal enfarktüsler, akut pankreatit.
 
Serum düzeyinin azaldığı durumlar; H veya M subünitlerin genetik eksikliği
 
Numune: Serum: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml serum   ayırılır.     
                Plazma: Kan yeşil kapaklı (sodyum heparinli) tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml sodyum heparinli plazma ayırılır.
 
Referans Değerler:    0-3 ay: 100-450 IU/L
                                        4-12 ay: 100-400 IU/L
                                        1-3 yaş: 100-300 IU/L
                                        4-12 yaş: 100-250 IU/L
                                        >12 yaş: 90-240 IU/L
 
Laktat Dehidrogenaz (LDH), BOS
 
İntraserebral meningeal kanserlerde, lösemilerde, lenfosarkomlarda, menenjitte, subaraknoid kanamalarda, serebrovasküler hasarla sonuçlanan kazalarda BOS’da LDH artmış olarak saptanır.
 
Numune: BOS veya vücut sıvılarından 3 mL kadar örnek jelsiz tüpte ve soğuk zincir şartlarında gönderilmelidir.
 
Referans Değerler:    10-40 IU/L
 
 
Laktat Dehidrogenaz İzoenzimleri, serum
 
LDH yüksekliğinin kökeninin araştırılması amacıyla çalışılır. AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında kıymetlidir. İzoenzimlerdeki değişikliklerin değerlendirilmesi ancak hastanın kliniğinin bilinmesi ile mümkündür.
LD1 ve 2’deki artışlar: AMI den sonra, pernisiyöz ve hemolitik anemilerde, orak hücreli anemide, megaloblastik anemilerde, akut renal kortikal nekrozda ve in vivo ve in vitro hemoliz durumunda karşımıza çıkabilir. Özellikle LD1’deki artışlar germ hücreli tümörler ve iskelet kası yaralanmalarında gözlenir.
LD5’deki artışlar: iskelet kası zararlanmalarında, enflamatuar ve dejeneratif iskelet kası hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında (siroz, hepatit, konjesyon) ve kanserlerde ortaya çıkar.
 
Midzone fraksiyonlardaki (LD2, LD3 ve LD4’deki) artışlar: Pulmoner embolizm, yoğun kan transfüzyonlarından sonra olduğu gibi yaygın trombosit yıkımının gözlendiği durumlarda, enfeksiyoz mononükleoz, lenfoma, lenfotik lösemiler gibi lenfatik sistemin de olaya karıştığı hastalıklarda ve iskelet kası yaralanmalarında gözlenir.
Numune: Kan katkısız, kırmızı kapaklı tüplere alınır, santrifüj edip 1 ml serum ayırılır ve örnek plastik tüpte dondurulur. Hemoliz olmuş örneklerden çalışma yapılamaz.   
 
Referans Değerler:
İzoenzimler:    LD1: (hızlı band) % 17.5-28.3
                        LD2: %30.4-36.4
                        LD3: %19.2-24.8
                        LD4: %9.6-15.6
                        LD5: (yavaş band) %5.5-12.7
 
ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | TESTLER | CİHAZLARIMIZ | CHECK-UP | ANLAŞMALI KURUMLAR | İLETİŞİM   
Tüm hakları saklıdır. 2008 Biyotıp Laboratuvarı.

Biyotıp Laboratuvarları, hizmetlerini 'Uluslararası
Kalite Kontrol Güvencesi' ile sunmaktadır.