Laboratuvarımızda ölçtüğümüz testlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini saptamak için yurt dışından gelen ve içindeki konsantrasyonları bilinen kontrol serumları cihazlarımızda hasta gibi çalışılarak elde ettiğimiz sonuçlar yurt dışında kontrolleri sağlayan merkeze gönderilir ve sonuçlarımız asıl konsantrasyonlarla kıyaslanır. Sonuçlar ayrıca diğer laboratuarlardan gelen sonuçlar ile değerlendirilerek istatistiksel olarak hesaplanır ve değerlendirme raporları laboratuvarlara gönderilir. Böylece laboratuvar performansı diğer katılımcılar ile karşılaştırılarak rapor edilir.

Laboratuvarımız Amerika ve Avrupa’daki laboratuvarlarla da çalışan BİO-RAD firmasının EQAS programlarına katılarak dış kalite kontrolünü düzenli olarak gerçekleştirmektedir.

Dış kalite kontrolünde, hizmet kalitesi objektif ve doğru olarak değerlendirilir ve raporlanır. Bu uygulamada yine laboratuvarın doğru sonuç verme kapasitesi anlaşılır ve analitik performans diğer dünya laboratuvarlarının performansı ile karşılaştırılır. Dış kalite kontrol ile analitik sistemlerin uzun dönemde tekrarlanabilirliğinin ve doğruluğunun değerlendirilmesi yapılır. Dış kalite kontrol sistemi efektif olarak kullanıldığında; problemleri tanımlar, gelişmeyi destekler ve laboratuvar performansının objektif olarak değerlendirilmesini sağlar.